Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /nowsza/web-old/wp-content/themes/sparkling/content-single.php on line 8

Staż aikido – Andrzej Bazylko, Wojciech Brożyński, Paweł Dymus, Przemysław Gawroński, Tomasz Sowiński, Paweł Zdunowski – Warszawa – 30 września 2017

Polska Federacja Aikido

zaprasza w dniu 30 września 2017 r. na integracyjny staż

AIKIDO

z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu pod kierunkiem

A n d r z e j a   B a z y l k o

(5 DAN Aikido Aikikai)

W o j c i e c h a   B r o ż y ń s k i e g o

(5 DAN Aikido Aikikai)

P a w ł a   D y m u s a

(5 DAN Aikido Aikikai)

P r z e m y s ł a w a   G a w r o ń s k i e g o

(5 DAN Aikido Aikikai)

T o m a s z a   S o w i ń s k i e g o

(5 DAN Aikido Aikikai)

P a w ł a   Z d u n o w s k i e g o

(5 DAN Aikido Aikikai)

Miejsce stażu: Gwardia Warszawa (sala judo), Jagiellońska 61

Plan stażu:

13:00 ÷ 13:50 – trening aikido
14:00 ÷ 14:50 – trening aikido
15:00 ÷ 15:50 – trening aikido
16:00 ÷ 16:50 – trening aikido
16:00 ÷ 17:50 – trening aikido
18:00 ÷ 18:50 – trening aikido
19:00 – grillowa impreza integracyjna na terenie ośrodka

Opłaty: 20 zł (płatne na miejscu)

Nocleg:
Istnieje możliwość noclegu w dojo na macie.

Informacje dodatkowe:
tel. 501-51-66-66
e-mail: dojo@tanren.pl